Sekretesspolicy

Love Milk Maternity's sekretesspolicy och hantering av personuppgifter

Datasekretess är mycket viktigt för Love Milk Maternity och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Det är viktigt att du tar del av och förstår sekretesspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på sv.lovemilkmaternity.com genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera returer, byten, klagomål och reklamationer gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partners.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter:

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • orderinformation
 • kreditinformation

Om du har ett konto behandlar vi också dina personuppgifter i anslutning till kontot, som exempelvis:

 • konto- eller medlems-ID
 • shoppinghistorik

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter enligt lag.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

 • Fullgörande av köpeavtalet: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 • Rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar): Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 • Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden, att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event, att utvärdera, utveckla, upplysa om och förbättra våra tjänster, produkter och system, att skapa relevanta rekommendationer samt att påminna om avbrutet köp.
 • Ditt medgivande: Denna insamling av dina personuppgifter gör vi efter ditt medgivande av direktmarknadsföringsutskick.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

I beställningssyfte till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

I direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. 

 

Vilka är dina rättigheter?

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta kundservice via kundservice@lovemilk.se, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.
 • Rätt till dataportabilitet: Varje gång som Love Milk Maternity behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett konto hos Love Milk Maternity kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och ditt medlemskap.
 • Rätt till radering: Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Love Milk Maternity med undantag av följande situationer: Du har ett pågående ärende med kundservice / Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats / Du har en obetald skuld hos Love Milk Maternity, oberoende av betalningsmetod / Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren / Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder / Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna / Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.
 • Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Love Milk Maternity's legitima intresse. Love Milk Maternity fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.
 • Din rätt att neka till direktmarknadsföring: Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt: Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick / Ändra inställningarna för ditt konto.
 • Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: Om du anser att Love Milk Maternity behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att Love Milk Maternity begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter: Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Love Milk Maternity's legitima intresse ska Love Milk Maternity begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse / Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Love Milk Maternity begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta / Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter / Om Love Milk Maternity inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

 

Personuppgiftsansvarig
Love Milk AB
Strömgatan 6-8
21225 Malmö
Sverige

Telefon: +46 (0)40 608 3575
E-post: kundservice@lovemilk.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556954-5048
Auktoriserad representant: Helena Henning
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE559654504801
Data Protection Officer: dataprotection@lovemilk.se

Få 100kr att handla för!

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev för inspiration och nyheter och få 100kr rabatt när du handlar för minst 500kr.